3 zdjęcia PR – 500 zł + VAT
Czas obecności na wydarzeniu: ok 1 godziny
Miejsce realizacji: Warszawa
Liczba przekazanych zdjęć: 3
Obróbka graficzna: nie (przekazanie surowych .jpg)
Przekazywane prawa: publikacje online oraz PR

Mini sesje eventowa – 800 zł =+ VAT
Czas obecności na wydarzeniu: ok 2-3 godzin
Miejsce realizacji: aglomeracja Warszawska
Liczba przekazanych zdjęć: 10
Obróbka graficzna: podstawowa
Przekazywane prawa: publikacje online oraz PR

Pełna sesja eventowa: 1300 zł + VAT
Czas obecności na wydarzeniu: ok 3-4 godzin
Miejsce realizacji: aglomeracja Warszawska
Liczba przekazanych zdjęć: 20
Obróbka graficzna: podstawowa+
Przekazywane prawa: publikacje online oraz PR

Fotoreportaż: 2000 zł + VAT
Czas obecności na wydarzeniu: do 7 godzin
Miejsce realizacji: aglomeracja Warszawska i okolice
Liczba przekazanych zdjęć: 30-40
Obróbka graficzna: średnio zaawansowana
Przekazywane prawa: publikacje online, PR, BTL, działania promocyjne (z wyłączeniem kampanii reklamowych ATL)

Sesja portretowa: od 1000 zł + VAT
Czas realizacji: do uzgodnienia
Miejsce realizacji: do uzgodnienia
Liczba przekazanych zdjęć: do uzgodnienia
Obróbka graficzna: zaawansowana
Przekazywane prawa: do uzgodnienia
Sesja reklamowa: od 2500 zł + VAT
Czas realizacji: do uzgodnienia
Miejsce realizacji: do uzgodnienia
Liczba przekazanych zdjęć: do uzgodnienia
Obróbka graficzna: zaawansowana
Przekazywane prawa: do uzgodnienia