Pisz – Wrota Mazur

Pisz (dawniej Jańsbork) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, położone w południowo-wschodniej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad jeziorem Roś i nad wypływającą z niego rzeką Pisą. Miasto otacza Puszcza Piska. Miasto nazywane Wrotami Mazur, na którego terenie znajduje się miasteczko żeglarskie noszące taką właśnie nazwę.