51 Tydzień Kultury Beskidzkiej – Wisła

Raptem kilka chwil obserwowaliśmy 51 Tydzień Kultury Beskidzkiej, a dokładniej – jego obchody zorganizowane na terenie Wisły. Ale i te kilka chwil wystarczyło do wypstrykania krótkiego repo.