Barykada Pamięci

Zabarykadowane Krakowskie Przedmieście. Zabarykadowane pamięcią, bo “Dziś idę walczyć mamo”.