Blade Loki na Przystanku Woodstock 2013

Blade? Na pewno dynamiczne. Zdjęcia z koncertu Bladych Loków – scena Kryszny XIX Przystanku Woodstock.