Błękitny wieżowiec

Znane miejsce, widziane z nieco innej perspektywy. Tak szczerze mówiąc, to widziane, przysłowiowo “od d..y strony”.