5 banalnych foto-zasad, których nie warto zapomnieć

Wśród tysięcy fotograficznych porad, można wytypować przynajmniej kilka/kilkanaście, które nazwać można „żelaznymi zasadami przetrwania fotografa”. Poniżej publikujemy pięć najbardziej oczywistych, czysto praktycznych, ale też – najboleśniejszych, jeśli nie zastosujemy się do nich w niewłaściwym momencie.