Wojtek w high-key

1 sytuacja: 5 zdjęć – 5 portretów. High-key (z angielskiego ‘wysoka tonacja’) to technika dobrania na zdjęciach elementów o przewadze nienasyconych, jasnych tonów. Do fotografowania malucha – jak znalazł.