Twarzą w twarz z Nieodwracalnym

Czas goi rany? Nie zawsze. Od jutra można będzie można przekonać się o tym w na oglądając wystawę „Nieodwracalne” w warszawskiej Leica Gallery; wystawę łączącą zdjęcia z opowieściami więźniów faszystowskich obozów koncentracyjnych.