Biblia Płocka

Na wystawie Muzeum Diecezjalnego w Płocku można zobaczyć rękopis Biblii Płockiej pochodzący z 1. poł. XII wieku.