Tadeusz Mazowiecki i Piotr Najsztub

Spotkanie z premierem Tadeuszem Mazowieckim podczas Przystanku Woodstock 2009.