Pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu

Pomnik Ofiar Katynia, Miednoje i Charkowa, więźniów obozów Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków.