Steffen Möller

Zdjęcia Steffena Möllera – aktora, kabareciarza (m.in. “Europa da się lubić”, “M jak miłość”).