Podróże: zamek w Lublińcu

Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1397. W 1655 roku, podczas potopu szwedzkiego, schronienie znalazł tu obraz jasnogórski…