W biblioteczce przybyła nam „mała” (prawie 1200 stron) książeczka wydana przez Helion.

 

Pozycja, którą znają i cenią wszyscy graficy. „Wiedza obiecana” z Biblii Photoshopa to nic innego jak ogromne, ale też dobrze przedstawione i opisane kompendium wiedzy na temat tego, podstawowego narzędzia obróbki fotografii (a często też – innych prac graficznych). Ten egzemplarz dostaliśmy dzięki obecności na sponsorowanych przez UE warsztatach poświęconych obróbce fotografii, prowadzonych w ramach projektu „Inwestycja w kreatywność – wsparcie dla sektora usług kreatywnych”. No to teraz trzeba jeszcze zmusić się do przeczytania całości.


Opis producenta:

Kompendium wiedzy o najnowszej wersji Photoshopa

 • Jak korzystać z nowego interfejsu użytkownika?
 • W jaki sposób tworzyć i modyfikować cyfrowe obrazy?
 • Jak przetwarzać cyfrowe fotografie?
 • Do czego służą inteligentne filtry?

Nazwa “Photoshop” już od dawna jest synonimem uniwersalnego narzędzia graficznego dla projektantów, grafików, fotografów i innych cyfrowych artystów zajmujących się tworzeniem i przetwarzaniem grafiki komputerowej. Photoshop wyznacza trendy aplikacji graficznych. Obecny na rynku od wielu lat program staje się coraz lepszy i z każdą nową wersją oferuje ciekawsze i bardziej wydajne narzędzia oraz funkcje. Nie inaczej jest w przypadku Photoshopa CS3. Najnowsza edycja tej aplikacji to nie tylko nowy interfejs użytkownika, ale dziesiątki nowych narzędzi, udoskonalone i zoptymalizowane odmiany tych, które znamy z poprzednich wersji, nowa przeglądarka Bridge oraz moduł służący do tworzenia i edycji animacji komputerowych.

“Photoshop CS3/CS3 PL. Biblia” to kompleksowy przegląd funkcjonalności najnowszej wersji tej aplikacji i wyczerpujący podręcznik do nauki jej magicznych możliwości.

 • Interfejs użytkownika
 • Definiowanie preferencji
 • Zarządzanie obrazami za pomocą przeglądarki Bridge
 • Skalowanie i kadrowanie obrazów
 • Modele barw
 • Narzędzia malarskie
 • Retuszowanie i odnawianie obrazów
 • Zaznaczanie elementów obrazu
 • Warstwy, ścieżki i kanały
 • Korzystanie z filtrów
 • Tryby mieszania warstw
 • Obiekty inteligentne
 • Tworzenie i edycja obiektów tekstowych
 • Zarządzanie kolorem
 • Korekcja barwna obrazów
 • Tworzenie i obróbka animacji
 • Przygotowanie obrazów do druku
 • Eksport na potrzeby publikacji w sieci

Książka: Photoshop CS3/CS3 PL – Biblia
Tytuł oryginału: Photoshop CS3 Bible
Autorzy: Laurie Ulrich Fuller, Robert C. Fuller
Tłumaczenie: Zbigniew Waśko
Wydawnictwo: Helion
Wydanie: Gliwice, 2008

  

Spis treści

O autorach (19)

Wstęp (21)

Część I: Witamy w Photoshopie (25)

Rozdział 1. Wprowadzenie do Photoshopa CS3 (27)

   • Trochę teorii (28)
    • Grafika rastrowa i wektorowa (28)
    • Zalety i wady malowania (31)
    • Zalety i wady rysowania (32)
    • Zastosowania Photoshopa (33)
    • Zastosowania programów wektorowych (33)
   • Co nowego w Photoshopie CS3? (34)
   • Podsumowanie (36)

Rozdział 2. Witaj w świecie Photoshopa! (37)

   • Ekran powitalny (38)
   • Przestrzeń robocza Photoshopa (38)
    • Paleta Info (41)
    • Narzędzia (46)
    • Elementy kontrolne przybornika (54)
    • Pasek opcji (57)
    • Predefiniowane ustawienia narzędzi (57)
    • Preset Manager (Menedżer ustawień predefiniowanych) (60)
    • Palety pływające i zadokowane (61)
    • Rozmieszczanie i dokowanie palet (63)
   • Nawigacja w Photoshopie CS3 (67)
    • Skalowanie widoku (67)
    • Narzędzie Zoom (Lupka) (69)
    • Polecenia powiększania i pomniejszania (70)
    • Pole współczynnika powiększenia (70)
    • Tworzenie okna odniesienia (72)
    • Przewijanie zawartości okna (72)
    • Paleta Navigator (Nawigator) (73)
   • Dostosowanie interfejsu do potrzeb użytkownika (75)
   • Panele preferencji (76)
    • Preferencje ogólne (77)
    • Panel Interface (Interfejs) (81)
    • Panel File Handling (Obsługa plików) (83)
    • Panel Performance (Wydajność) (87)
    • Panel Cursors (Kursory) (90)
    • Panel Transparency & Gamut (Przezroczystość i gamut) (91)
    • Panel Units & Rulers (Jednostki i miarki) (92)
    • Panel Guides, Grid, Slices & Count (Linie pomocnicze, Siatka, Plasterki i Zliczanie obiektów) (95)
    • Panel Plug-Ins (Wtyczki) (96)
    • Panel Type (Tekst) (97)
   • Podsumowanie (99)

Rozdział 3. Zarządzanie obrazami (101)

   • Rozmiar kontra rozdzielczość (102)
   • Zmiana rozdzielczości na potrzeby druku (102)
   • Zmiana rozdzielczości przy umieszczaniu obrazu w dokumentach (104)
   • Jak określić idealną rozdzielczość? (105)
   • Rozdzielczość obrazów wyświetlanych na ekranie (106)
   • Otwieranie, powielanie i zapisywanie obrazów (107)
    • Tworzenie nowego obrazu (110)
    • Otwieranie obrazu (115)
   • Posługiwanie się programem Bridge (121)
    • Typowa sesja z programem Bridge (121)
    • Wczytywanie obrazów za pośrednictwem programu Bridge (124)
    • Dostępne widoki (125)
    • Wybieranie obrazów (129)
    • Obracanie obrazów (130)
    • Dodawanie obrazów do listy ulubionych (131)
    • Zarządzanie buforem (142)
    • Zmienianie nazw plików (142)
    • Korzystanie z polecenia File Info (Informacje o pliku) (143)
    • Powielanie obrazu (147)
   • Zapisywanie obrazu na dysk (147)
    • Dodawanie rozszerzeń do nazw plików w Mac OS (148)
    • Inne opcje zapisu (148)
    • Okno dialogowe Save for Web & Devices (Zapisz dla Internetu i urządzeń) (151)
   • Przegląd formatów plików (153)
    • PSD – format własny Photoshopa (153)
    • Formaty specjalne (154)
    • Formaty obsługiwane przez różne programy (161)
    • Formaty najbardziej popularne (168)
    • Formaty specyficzne (172)
    • Nadal nie możesz otworzyć pliku? (176)
   • Dodawanie adnotacji (176)
    • Wprowadzanie notatek do obrazu (176)
    • Wygłoś swoją opinię (177)
    • Zarządzanie adnotacjami (178)
   • Ponowne próbkowanie (resampling) i kadrowanie (179)
    • Zmiana rozmiaru a ponowne próbkowanie (179)
    • Kadrowanie (182)
   • Stosowanie narzędzi z menu Analysis (Analiza) (190)
    • Mierzenie narzędziem Ruler (Miarka) (193)
    • Zliczanie obiektów (195)
   • Definiowanie własnych operacji (195)
    • Jak działają operacje (197)
    • Edytowanie operacji (200)
    • Odtwarzanie operacji i czynności (203)
    • Zapisywanie i wczytywanie zestawów operacji (205)
   • Podsumowanie (205)

Część II: Malowanie i retusz (207)

Rozdział 4. Definiowanie kolorów (209)

   • Wybieranie kolorów (210)
   • Używanie próbnika kolorów (211)
   • Ręczne wpisywanie wartości kolorów (213)
   • Praca z różnymi modelami kolorów (214)
    • RGB (215)
    • HSB (217)
    • CMYK (217)
    • CIE Lab (220)
    • Anatomia modelu Lab (221)
    • Kolor indeksowany (221)
    • Skala szarości (224)
    • 16 i 32 bity na kanał (225)
    • Bitmapa (obraz czarno-biały) (226)
   • Korzystanie z bibliotek kolorów (229)
    • Predefiniowane kolory (229)
    • Paleta Color (Kolor) (232)
    • Paleta Swatches (Próbki) (233)
    • Predefiniowane próbki kolorów (235)
    • Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) (236)
    • Narzędzie Color Sampler (Próbkowanie kolorów) (238)
   • Kanały kolorów (239)
    • Dlaczego miałoby Cię to obchodzić? (240)
    • Jak działają kanały? (240)
    • Jak uaktywniać i przeglądać kanały? (241)
   • Sztuczki z kanałami (243)
    • Kanały RGB (243)
    • Kanały CMYK (245)
    • Kanały Lab (245)
   • Inne funkcje związane z kanałami (245)
   • Edycja kanałów kolorów (250)
    • Poprawianie wyglądu kolorowych skanów (250)
    • Tryb wielokanałowy (252)
   • Podsumowanie (254)

Rozdział 5. Malowanie i pędzle (255)

   • Poznaj swoje narzędzia (256)
    • Narzędzia malarskie (257)
    • Narzędzia edycyjne (259)
   • Techniki podstawowe (262)
    • Malowanie linii prostych (262)
    • Malowanie za pomocą narzędzia Smudge (Smużenie) (265)
    • Modyfikowanie kolorów narzędziem Sponge (Gąbka) (267)
    • Używanie narzędzia Color Replacement (Zastępowanie kolorów) (268)
    • Cofanie popełnionych błędów (270)
   • Kształt i rozmiar pędzla (271)
    • Wybór kształtu pędzla (271)
    • Tworzenie własnych końcówek pędzli (274)
    • Tworzenie własnych pędzli (278)
    • Zapisywanie i wczytywanie zestawów pędzli (279)
   • Dynamika pędzla (281)
    • Podstawy (282)
    • Dynamika kształtu (283)
    • Pozostałe kategorie dynamiki pędzla (288)
    • Szum, mokre krawędzie i cała reszta (290)
    • Anulowanie linii o “zmiennej czułości” (292)
   • Krycie i intensywność, przepływ i ekspozycja (292)
   • Tryby pędzla (295)
    • 27 trybów pędzla (296)
    • Trzy tryby ściemniania i rozjaśniania (302)
   • Podsumowanie (303)

Rozdział 6. Wypełnianie i obrysowywanie (305)

   • Wypełnianie zaznaczeń kolorem lub wzorem (306)
   • Narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą) (307)
   • Polecenie Fill (Wypełnij) (312)
   • Klawisze Backspace i Delete (314)
   • Nakładanie wypełnień gradientowych (315)
    • Praca z narzędziem Gradient (316)
    • Opcje narzędzia Gradient (317)
    • Style gradientów (320)
    • Tworzenie własnych gradientów (320)
    • Edycja gradientów kryjących (322)
    • Tworzenie gradientów szumowych (327)
    • Zapisywanie gradientów i zarządzanie nimi (329)
    • Gradienty a tryby mieszania (330)
   • Obrysy i strzałki (331)
    • Obrysowywanie konturu zaznaczenia (331)
    • Dodawanie grotów strzałek do linii (334)
   • Podsumowanie (335)

Rozdział 7. Retuszowanie i restaurowanie obrazów (337)

   • Narzędzia specjalne (338)
   • Klonowanie i korygowanie (340)
    • Narzędzie Clone Stamp (Stempel) (341)
    • Paleta Clone Source Palette (Powiel źródło) (345)
    • Narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący) (349)
    • Narzędzie Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) (354)
    • Narzędzie Patch (Łatka) (355)
    • Narzędzie Red Eye (Czerwone oczy) (357)
   • Retuszowanie fotografii (358)
   • Odnawianie starej fotografii (361)
   • Cofanie się w czasie (365)
    • Tradycyjne funkcje cofania (367)
    • Paleta History (Historia) (368)
    • Malowanie przeszłością (371)
   • Podsumowanie (377)

Część III: Zaznaczenia, maski i filtry (379)

Rozdział 8. Narzędzia zaznaczania i ścieżki (381)

   • Jak działają zaznaczenia? (382)
   • Geometryczne kontury zaznaczenia (386)
   • Kontury o nieregularnym kształcie (389)
   • Zaznaczenia magnetyczne (391)
    • Używanie narzędzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) (391)
    • Modyfikowanie opcji lassa magnetycznego (393)
   • Magiczny świat różdżki (394)
    • Regulacja parametru Tolerance (Tolerancja) (395)
    • Zmuszanie różdżki do spoglądania również na inne warstwy (398)
   • Narzędzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) (398)
   • Zmiana konturów zaznaczenia (400)
    • Szybkie zmiany (400)
    • Ręczne dodawanie i odejmowanie zaznaczeń (401)
    • Triki stosowane przez doświadczonych użytkowników (402)
    • Dodawanie i odejmowanie zaznaczeń za pomocą poleceń (403)
    • Wygładzanie konturów zaznaczenia (405)
    • Poprawianie krawędzi zaznaczeń (409)
   • Przenoszenie i kopiowanie zaznaczeń (411)
    • Rola narzędzia Move (Przesunięcie) (411)
    • Wykonywanie precyzyjnych przesunięć (412)
    • Klonowanie zaznaczenia (413)
    • Przesuwanie konturu zaznaczenia niezależnie od jego zawartości (415)
    • Skalowanie i obracanie konturu zaznaczenia (415)
   • Rysowanie i edytowanie ścieżek (419)
    • Ogólny opis ścieżek (419)
    • Rysowanie ścieżek narzędziem Pen (Pióro) (423)
    • Edycja ścieżek (428)
    • Wypełnianie ścieżek (434)
    • Malowanie wzdłuż ścieżki (435)
    • Przekształcanie i zapisywanie ścieżek (436)
   • Importowanie i eksportowanie ścieżek (439)
    • Wymiana ścieżek z programem Illustrator (439)
    • Eksportowanie do Illustratora (440)
    • Zachowywanie przezroczystych fragmentów obrazu (440)
   • Podsumowanie (440)

Rozdział 9. Maskowanie i wyodrębnianie elementów obrazu (443)

   • Malowanie i edycja wewnątrz zaznaczeń (445)
   • Praca w trybie szybkiej maski (448)
    • Działanie trybu szybkiej maski (449)
    • Modyfikowanie czerwonej nakładki (453)
    • Maski gradientowe (454)
   • Automatyczne generowanie masek (458)
    • Narzędzie Magic Eraser (Magiczna gumka) (460)
    • Jeszcze bardziej magiczna gumka tła (461)
    • Jeszcze bardziej magiczne polecenie Extract (Wydziel) (464)
    • Stosowanie polecenia Color Range (Zakres koloru) (470)
    • Polecenie Color Range (Zakres koloru) – kilka praktycznych wskazówek (474)
   • Tworzenie niezależnego kanału maski (474)
    • Zapisywanie konturu zaznaczenia do kanału maski (474)
    • Przekształcanie maski w zaznaczenie (477)
    • Oglądanie maski i obrazu (477)
   • Podsumowanie (478)

Rozdział 10. Filtrowanie korekcyjne (479)

   • Pierwszy rzut oka na filtry (480)
    • Filtry korekcyjne (480)
    • Filtry destrukcyjne (481)
    • Filtry efektowe (482)
    • Praca z filtrami inteligentnymi (483)
    • Maski filtrów inteligentnych (487)
   • Działanie filtrów (489)
    • Moduły rozszerzające (pluginy) (489)
    • Podgląd działania filtrów (490)
    • Ponowne stosowanie ostatnio użytego filtra (491)
    • Zmienianie wartości numerycznych (492)
   • Tonowanie efektów filtra (492)
    • Umieszczanie efektów na dodatkowej warstwie (493)
    • Filtrowanie obrazu otoczonego ramką (494)
    • Cofanie sekwencji filtrów (495)
   • Zwiększanie ostrości i kontrastu (495)
    • Stosowanie filtra Unsharp Mask (Maska wyostrzająca) (495)
    • Pozbywanie się efektu halo (497)
    • Stosowanie predefiniowanych filtrów wyostrzających (502)
    • Filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie) (504)
    • Filtr High Pass (Górnoprzepustowy) (506)
    • Przekształcanie obrazu w grafikę (507)
   • Rozmywanie obrazu (509)
    • Zastosowanie filtra Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie) (509)
    • Predefiniowane filtry rozmywające (509)
    • Wygładzanie obrazu (509)
    • Rozmycie kierunkowe (512)
    • Rozmywanie z progiem (516)
    • Posługiwanie się filtrem Lens Blur (Rozmycie soczewkowe) (520)
    • Stosowanie filtra Box Blur (Rozmycie polowe) (524)
    • Stosowanie filtra Shape Blur (Rozmycie kształtu) (525)
    • Stosowanie filtra Surface Blur (Rozmycie powierzchniowe) (526)
   • Szum (527)
    • Dodawanie szumu (528)
    • Usuwanie szumu (532)
    • Usuwanie szumu za pomocą filtra Despeckle (Usuwanie szumu i ziarna) (535)
    • Uśrednianie pikseli za pomocą filtra Median (Mediana) (536)
    • Czyszczenie zeskanowanych fotografii (538)
    • Posługiwanie się filtrem Average (Średnia) (539)
   • Podsumowanie (540)

Rozdział 11. Szaleństwo filtrów (543)

   • Szalone efekty (544)
    • A co z innymi? (552)
    • RAM i zasoby systemowe (553)
   • Galeria filtrów (554)
   • Filtry z menu Pixelate (Pikslowanie) (556)
    • Mezzotinta (557)
   • Filtry akcentujące krawędzie (559)
    • Wytłaczanie obrazu (559)
    • Śledzenie krawędzi (561)
    • Tworzenie metalicznej powłoki (562)
   • Filtry zniekształcające (563)
    • Gabinet krzywych luster (564)
    • Wirujące spirale (566)
    • Tworzenie koncentrycznych zmarszczek na wodzie (566)
    • Tworzenie równoległych zmarszczek i fal (568)
    • Zniekształcanie obrazu wzdłuż krzywej (576)
    • Współrzędne biegunowe (577)
    • Stosowanie filtra Lens Correction (Korekcja obiektywu) (578)
    • Zniekształcanie za pomocą polecenia Liquify (Skraplanie) (584)
    • Tworzenie punktu zbiegu (595)
    • Podstawy filtra Vanishing Point (Punkt zbiegu) (597)
   • Dodawanie chmur i oświetlenia (599)
    • Tworzenie chmur (600)
    • Korzystanie z filtru Fibers (Włókna) (601)
    • Oświetlanie obrazu (602)
   • Podsumowanie (607)

Rozdział 12. Efekty specjalne własnej produkcji (609)

   • Tworzenie własnych efektów przy użyciu filtra Custom (Własny) (610)
    • Rada dotycząca używania filtra Custom (Własny) (612)
    • Stosowanie wartości specjalnych (613)
    • Efekty symetryczne (614)
    • Wyostrzanie (614)
    • Warianty niejedynkowe (618)
    • Inne efekty własne (620)
   • Przemieszczanie pikseli (624)
    • Teoria przemieszczania (625)
    • Okno dialogowe Displace (Przemieszczanie) (628)
   • Używanie map przemieszczenia (631)
    • Stosowanie predefiniowanych map przemieszczenia (631)
    • Dopasowywanie mapy przemieszczenia do obrazu (634)
    • Polecenie Pattern Maker (Tworzenie wzorka) (635)
    • Tworzenie wzorków za pomocą filtrów (640)
   • Podsumowanie (642)

Część IV: Warstwy, obiekty i tekst (643)

Rozdział 13. Praca z warstwami (645)

   • Przenoszenie zaznaczenia na warstwę (646)
    • Inne sposoby tworzenia warstw (649)
    • Powielanie warstw (651)
   • Praca z warstwami (652)
    • Uaktywnianie warstwy (652)
    • Poruszanie się między warstwami za pomocą klawiatury (654)
    • Zaznaczanie podobnych warstw (654)
    • Przezroczystość warstw (655)
    • Modyfikowanie warstwy tła (657)
    • Zmiana kolejności warstw (659)
    • Wyświetlanie krawędzi warstw (660)
    • Automatyczne usuwanie pozostałości tła (661)
    • Mieszanie warstw (664)
    • Scalanie warstw (665)
    • Usuwanie warstw (667)
    • Zapisywanie spłaszczonej wersji obrazu (667)
   • Zaznaczanie zawartości warstwy (667)
   • Przemieszczanie, łączenie i wyrównywanie warstw (670)
    • Łączenie i rozłączanie warstw (670)
    • Grupowanie warstw (672)
    • Automatyczne wyrównywanie warstw (674)
   • Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych (676)
    • Tworzenie nowego obiektu inteligentnego (676)
    • Edytowanie obiektów inteligentnych (677)
    • Eksportowanie i zastępowanie obiektów inteligentnych (679)
    • Praca ze stosami obrazów (680)
    • Rasteryzowanie warstwy (684)
    • Blokowanie warstw (684)
    • Zwykłe i inteligentne linie pomocnicze (686)
    • Ustawianie siatki (689)
    • Używanie narzędzia Measure (Miarka) (691)
   • Przekształcanie obrazu (693)
    • Przekształcanie całego obrazu (693)
    • Przekształcanie warstwy lub zaznaczonego obszaru (694)
    • Wypaczanie warstw (698)
    • Przekształcenia numeryczne (698)
   • Maski i warstwy (701)
    • Zachowywanie przezroczystości warstwy (701)
    • Tworzenie dodatkowych masek warstw (703)
    • Wklejanie w obrębie zaznaczenia (705)
    • Maskowanie grup warstw (706)
   • Praca z kompozycjami warstw (707)
   • Edytowanie obrazów 3D (710)
    • Praca z plikami 3D (711)
    • Przekształcanie modeli 3D (712)
    • Sterowanie kamerą (713)
    • Tworzenie widoków (715)
    • Opcje oświetlenia i renderingu (715)
    • Praca z widokami przekrojów poprzecznych (718)
    • Edytowanie tekstur modeli 3D (719)
   • Podsumowanie (720)

Rozdział 14. Tryby mieszania (721)

   • Parametry Opacity (Krycie) i Fill (Wypełnij) (723)
   • Tryby mieszania warstw (726)
    • Hierarchiczne układy trybów mieszania (738)
   • Zaawansowane opcje mieszania warstw (741)
    • Mieszanie wewnętrznych efektów warstwy (743)
    • Maskowanie efektów (746)
    • Wyrzucanie całych kanałów koloru (748)
    • Przebijanie warstw (749)
   • Wykluczanie pikseli i wymuszanie prześwitywania (750)
    • Suwaki ustawiające zakres kolorów (753)
    • Rozmywanie (754)
   • Obliczenia wykonywane na całym obrazie (756)
    • Polecenie Apply Image (Zastosuj obraz) (758)
    • Dodawanie i odejmowanie obrazów (762)
    • Polecenie Calculations (Obliczenia) (765)
    • Łączenie masek (767)
   • Podsumowanie (769)

Rozdział 15. Kształty i style (771)

   • Rysowanie wielokątów, linii i kształtów dowolnych (772)
    • Zalety i wady kształtów (772)
    • Narzędzia do tworzenia kształtów (774)
    • Rysowanie kształtu (776)
    • Łączenie i edycja kształtów (779)
   • Edycja wypełnienia kształtu (781)
   • Style warstw (783)
    • Zalety stylów warstw (795)
    • Wewnątrz okna Layer Style (Styl warstwy) (796)
   • Modyfikowanie i zapisywanie efektów (804)
    • Wyłączanie efektów (804)
    • Kopiowanie efektów (805)
    • Przekształcanie efektów w nowe warstwy (806)
    • Zapisywanie efektów w stylach (806)
   • Podsumowanie (807)

Rozdział 16. W pełni edytowalny tekst (809)

   • Pięć rodzajów tekstu (811)
   • Tekst artystyczny (813)
   • Posługiwanie się narzędziem Type (Tekst) (815)
    • Tworzenie tekstu w Photoshopie (816)
    • Edytowanie i formatowanie (818)
    • Warstwy tekstowe (819)
    • Tworzenie tekstu pionowego (819)
   • Tworzenie i edytowanie tekstu w ramce (820)
    • Zaznaczanie i edytowanie tekstu (822)
   • Formatowanie znaków (823)
    • Krój czcionki (Font) (824)
    • Rozmiar czcionki (826)
    • Interlinia (827)
    • Kerning (829)
    • Opcje Fractional Widths (Szerokości ułamkowe) i System Layout (Układ systemowy) (831)
    • Tracking (Światło) (831)
    • Skalowanie poziome i pionowe (831)
    • Linia bazowa pisma (832)
    • Kolor tekstu (833)
    • Wygładzanie (antyaliasing) (833)
   • Formatowanie akapitów (834)
    • Wyrównanie tekstu (Alignment) (835)
    • Wyrównanie znaków interpunkcji (836)
    • Justowanie tekstu (Justification) (836)
    • Wcięcia i odstępy akapitów (838)
    • Dzielenie wyrazów (839)
    • Łamanie wierszy (839)
    • Sprawdzanie pisowni (840)
   • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu (841)
   • Umieszczanie tekstu wzdłuż ścieżki (842)
    • Umieszczanie tekstu na ścieżce (843)
    • Umieszczanie tekstu wewnątrz ścieżki (845)
   • Zniekształcanie tekstu (846)
   • Edycja tekstu przekonwertowanego na kształty (848)
   • Podsumowanie (850)

Część V: Zarządzanie kolorem i publikowanie obrazów (851)

Rozdział 17. Zarządzanie kolorem (853)

   • Typowy scenariusz dopasowywania kolorów (854)
    • Ustawienie monitora źródłowego (855)
    • Dobór najlepszej przestrzeni kolorów (858)
    • Osadzanie profilu w pliku (860)
    • Ustawianie docelowej przestrzeni kolorów (861)
    • Określanie zasad zarządzania kolorem (862)
    • Konwersja przestrzeni kolorów (863)
   • Centrum konwersji kolorów (864)
    • Panel Description (Opis) (864)
    • Panel Working Spaces (Przestrzenie robocze) (864)
    • Panel Color Management Policies (Zasady zarządzania kolorami) (867)
    • Więcej opcji (869)
   • Własne ustawienia CMYK (872)
   • Zapisywanie i wczytywanie ustawień dotyczących kolorów (875)
    • Tworzenie profilów dostępnych na liście CMYK (875)
   • Synchronizacja ustawień w programie Bridge (876)
   • Podsumowanie (878)

Rozdział 18. Mapowanie i korygowanie kolorów (879)

   • Efekty związane z korekcją kolorów (880)
   • Gdy kolory potrzebują terapii (881)
   • Szybkie i automatyczne zmiany kolorów (883)
    • Polecenie Invert (Odwróć) (883)
    • Polecenie Equalize (Wyrównaj) (885)
    • Polecenie Threshold (Próg) (886)
    • Polecenie Posterize (Posteryzuj) (887)
   • Szybkie i automatyczne korekcje kolorów (889)
    • Obszary szarości (890)
    • Polecenie Auto Levels (Auto-poziomy) (890)
    • Polecenie Auto Contrast (Auto-kontrast) (891)
    • Polecenie Auto Color (Auto-kolor) (892)
   • Korekcja barwy i kolorowanie obrazów (892)
    • Stosowanie polecenia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) (894)
    • Kolorowanie obrazów (901)
    • Zmienianie wybranych kolorów (902)
    • Zmienianie kolorów predefiniowanych (903)
    • Filtrowanie kolorów (904)
    • Polecenie Variations (Wariacje) (906)
    • Polecenie Match Color (Dopasuj kolor) (908)
    • Poprawianie kolorów w obrazach skompresowanych (910)
   • Korekcja poziomów jasności (912)
    • Paleta Histogram (Histogram) (912)
    • Polecenie Levels (Poziomy) (915)
    • Polecenie Curves (Krzywe) (921)
    • Polecenie Gradient Maps (Mapa gradientu) (927)
    • Polecenie Shadow/Highlight (Cień/Podświetlenie) (928)
    • Korekcja ekspozycji (932)
    • Kontrolowana konwersja obrazów kolorowych na czarno-białe (934)
   • Warstwy korekcyjne (936)
    • Zalety korekcji z wykorzystaniem warstw (937)
   • Korygowanie zdjęć zapisanych w formacie RAW (939)
    • Korekcja kolorów (942)
    • Wyostrzanie i wygładzanie (945)
    • Korygowanie niedoskonałości obiektywu (945)
    • Modyfikowanie profilu aparatu (946)
    • Otwieranie i zapisywanie obrazów w oknie Camera Raw (948)
    • Zapisywanie ustawień okna Camera Raw (949)
    • Stosowanie zapisanych ustawień okna Camera Raw (950)
   • Podsumowanie (951)

Rozdział 19. Animacje i wideo (953)

   • Praca z plikami wideo, sekwencjami obrazów i animacjami (954)
    • Warstwy wideo (956)
    • Paleta Timeline (Oś czasu) (957)
    • Ustalanie parametrów odtwarzania (962)
    • Tworzenie obrazów do filmów wideo (962)
    • Automatyzacja obróbki plików wideo (966)
    • Współpraca z Adobe After Effects (968)
    • Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów (968)
    • Wstawianie plików wideo i sekwencji obrazów (969)
    • Praca z kanałami alfa (970)
    • Polecenie Interpret Footage (Interpretuj materiał filmowy) (971)
    • Wideo z przeplotem i bez przeplotu (972)
   • Tworzenie animacji (973)
    • Definiowanie klatek kluczowych (973)
    • Tworzenie animacji przy użyciu narzędzi do rysowania (976)
    • Podgląd animacji i wideo (978)
    • Zapisywanie materiału wideo i animacji (980)
   • Tworzenie animowanych GIF-ów (982)
   • Rotoskopia (983)
   • Podsumowanie (984)

Rozdział 20. Publikowanie obrazów (985)

   • Terminologia związana z drukiem (986)
   • Drukowanie obrazów kompozytowych (990)
    • Drukowanie obrazu kompozytowego (991)
    • Podstawowe ustawienia druku (992)
    • Opcje trybu Color management (Zarządzanie kolorami) (992)
    • Opcje trybu Output (Wyjście) (992)
    • Okno dialogowe Page Setup (Ustawienia strony) (993)
    • Tryb Output (Wyjście) (996)
    • Tryb Color Management (Zarządzanie kolorami) (999)
    • Uruchamianie wydruku (1004)
   • Separacja kolorów (1006)
    • Drukowanie obrazu z separacją CMYK (1006)
    • Tworzenie zalewek (1008)
   • Drukowanie bichromii (1009)
    • Tworzenie bichromii (1009)
    • Edycja poszczególnych kanałów bichromii (1011)
   • Optymalizacja obrazów pod kątem zastosowań internetowych (1012)
   • Wybór właściwego formatu dla grafiki internetowej (1013)
    • GIF (1013)
    • JPEG (1015)
    • PNG (1015)
    • Okno dialogowe Save for Web & Devices (Zapisz dla Internetu i urządzeń) (1017)
   • Optymalizacja obrazów w formatach GIF i PNG-8 (1019)
    • Predefiniowane ustawienia optymalizacyjne (1020)
    • Własne ustawienia optymalizacyjne dla formatów GIF i PNG-8 (1022)
   • Optymalizacja obrazów w formatach JPEG i PNG-24 (1027)
    • Predefiniowane ustawienia optymalizacyjne (1027)
    • Własne ustawienia optymalizacyjne dla formatów JPEG i PNG-24 (1028)
   • Skalowanie obrazów (1029)
   • Rozcinanie obrazu na plasterki (1029)
    • Tworzenie plasterków (1030)
    • Edycja plasterków (1032)
    • Ustawianie opcji plasterków (1033)
    • Zapisywanie plasterków (1035)
   • Publikowanie obrazów z poziomu programu Bridge (1036)
    • Drukowanie stykówek (1038)
    • Tworzenie pakietu obrazów (1038)
    • Tworzenie internetowej galerii zdjęć (1042)
    • Tworzenie pokazu slajdów w formacie PDF (1044)
    • Łączenie obrazów za pomocą polecenia Merge to HDR (Scal jako HDR) (1046)
    • Tworzenie obrazów panoramicznych (1049)
   • Przetwarzanie wsadowe (1053)
   • Podsumowanie (1055)

Dodatki (1057)

Dodatek A: Skróty klawiszowe, menu i personalizacja programu (1059)

   • Ukryte skróty i modyfikatory (1060)
    • Kombinacje z klawiszem Alt (1061)
    • Menu kontekstowe (1061)
    • Skróty odnoszące się do przybornika (1063)
    • Skróty odnoszące się do palet (1064)
   • Definiowanie własnych skrótów klawiszowych (1066)
    • Personalizacja menu (1068)
    • Tworzenie nowego zestawu menu (1068)
   • Prababcia wszystkich tabel skrótów (1069)

Dodatek B: Zawartość CD-ROM-u (1107)

   • Zawartość CD (1107)
    • Obrazy (1107)
    • Filmy instruktażowe (1108)
   • Rozwiązywanie problemów (1110)

Skorowidz (1111)