Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1397. W 1655 roku, podczas potopu szwedzkiego, schronienie znalazł tu obraz jasnogórski…

Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1397, gdy zamek należał do księcia Władysława Opolczyka. Książęta opolsko-raciborscy władali lublinieckimi ziemiami przez kilka wieków. Po śmierci księcia Jana Dobrego jego księstwo wraz z Lublińcem znalazło się w rękach Habsburgów władających Czechami.  W 1587 roku nabyty został przez Jana Kochcickiego (dzierżawił zamek od 1576 roku), został wówczas gruntownie przebudowany na jedną z siedzib rodowych Kochcickich.

W 1650 roku w wielkim pożarze, który strawił niemal całe miasto, spłonęła także część tego gmachu. W 1655 roku schronienie znalazł tu obraz jasnogórski, wywieziony z częstochowskiego klasztoru w obawie przed szwedzką rekwizycją. Przebudowywany w XVII (w stylu barokowej rezydencji) oraz w XVIII wieku (w stylu klasycystycznym). Obecnie mieści się w nim Hotel Zamek Lubliniec w którym w styczniu 2012 roku gościł prezydent RP Bronisław Komorowski.

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu

Zamek Lubliniec / Zamek w Lublińcu