Pomnik Ofiar Katynia, Miednoje i Charkowa, więźniów obozów Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków. Autorem projektu jest Tadeusz Tchórzewski, warszawski rzeźbiarz i medalier. Pomnik budowano w latach 1994-2000.

Slideshow:

[showtime width=794 heigh=527]

Wrocław, 2013

Pomnik usytuowany jest na planie krzyża, na powierzchni 380 m2. Ma formę czterech płyt granitowych oraz dwóch figur z brązu: Anioła Śmierci i Piety Katyńskiej trzymającej w ramionach zamordowanego jeńca. Na ścianie postumentu z lewej strony wyryte są nazwy miejsc zbrodni, z prawej – nazwy obozów jenieckich.