Krótki foto-spacer po Świętochłowickich Piaśnikach. Trochę bloków, trochę ulic, trochę starych kamienic. Jak to na Śląsku.

Slideshow:

[showtime width=870 heigh=648]

Świętochłowice 2013

Zobacz też zdjęcia świętochłowickiego stadionu OSiR Skałka:

OSIR Świętochłowice stadion