Maria Peszek – portrety

Koncept: czy można zrobić serię portretów wokaliście/wokalistce nie zmieniając miejsca z którego ogląda się koncert? Można. Przykład: Maria Peszek.