Spotkanie z premierem Tadeuszem Mazowieckim podczas Przystanku Woodstock 2009.

Archiwalne zdjęcia, odszukany w związku z pogrzebem Tadeusza Mazowieckiego. Jego spotkanie z Woodstockowiczami moderował Piotr Najsztub.

Tadeusz Mazowiecki na Przystanku Woodstock 2009
Foto: Tomek Banasik

Slideshow:

[showtime width=798 heigh=600]