Trendlounge XXI – Zebra Tower

Za oknami noc i błyskająca światłami Warszawa. Na ostatnim piętrze Zebra Tower odbywa się Trendlounge XXI; trudne do opisania spotkanie ludzi biznesu, polityki, nauki, kultury oraz mediów. - >